Plasmaskyltar

Istället för att använda konventionella neonrör injiceras gas mellan två lager glas och därigenom åstadkoms en skylt som är både tunnare och mer energisnål än en konventionell neonskylt. Motivet etsas med laser vilket möjliggör tillverkning av skyltar med mycket små detaljer. Då elektricitet leds genom ett lager av ledande gas är det möjligt att variera ljusstyrkan. Endast en mycket liten del av energin går till spillo genom värmeförluster. Därför har plasma-skyltarna också en mycket lång livslängd jämfört med en neonskylt.

Ladda ner produktblad (PDF) »